خدمات حرفه‌ای شاخه‌ای از صنایع خدمات رسانی در سطح حرفه‌ای است، که فعالیت در این حوزه نیازمند آموزش‌های خاص در علوم مختلف و یا هنر می‌باشد. فعالیت در برخی از شاخه‌های خدمات حرفه‌ای مانند معماری، حسابرسی، مهندسی، پزشکی و وکالت، به مجوز حرفه‌ای نیاز دارد. سایر خدمات حرفه‌ای شامل پشتیبانی کسب‌وکار، مشاوره حسابداری و مالیاتی، مدیریت سرمایه‌گذاری، مشاوره فناوری اطلاعات و مشاور مدیریت می‌باشد.

جستارهای وابسته