این لیست از شرکت‌های سرشناس در ایران می‌باشد.

فروش رتبه‌بندی در سال ۲۰۰۸ نام شرکت صنعت فروش در

۲۰۰۱/۲۰۰۳/۲۰۰۶ میلیارد ریال

! فروش در

۲۰۰۷

میلیار دریال!! فروش در

۲۰۰۸

میلیاردریال

ن/م شرکت ملی نفت ایران* انرژی در ایران -/-/۴۶۴٬۳۷۰٫۴۵۳ ۷۰۴٬۰۱۱
۱ معادن ایران و توسعه صنایع و معدن و سازمان نوسازی (IMIDRO)* Mining ۷۵٬۵۴۳٫۵۳۸ ۹۸٬۷۸۴٫۵۲۹
۲ ایران خودرو* صنعت خودروسازی ایران ۷۴٬۲۹۸٫۱ ۸۰٬۲۶۰٫۵۹۴
۳ شرکت امیدان تجارت کیش www.OmidanCompany.com OTK مشاور سرمایه‌گذاری ۷۸٬۳۲۱٫۵۲۱ ۸۰٬۷۲۰٫۶۵۲
۴ سایپا* صنعت خودروسازی ایران ۵۱٬۵۷۴٫۵ ۵۴٬۹۹۸٫۷۰۴
۵ بانک ملی ایران* خدمات بانکی و مالی ۳۴٬۶۴۹٫۵۵۶ ۴۱٬۵۲۷٫۱۴۵
۶ ایران خودرو صنعت خودروسازی ایران ۳۴٬۹۰۲٫۸۵۵ ۴۰٬۹۹۱٫۳۴
۷ مجتمع فولاد مبارکه معادن ایران ۲۲٬۰۳۵٫۸ ۳۱٬۷۲۰٫۲۲۳
۸ بانک صادرات ایران* خدمات بانکی و مالی ۲۳٬۵۰۲٫۵۷۹ ۲۹٬۸۷۱٫۶۶
۹ بانک پارسیان* خدمات بانکی و مالی ۱۷٬۳۹۱٫۵۹۶ ۲۸٬۲۲۹٫۷۷۸
۱۰ بانک ملت* خدمات بانکی و مالی ۲۱٬۸۲۹٫۸۵۲ ۲۷٬۷۴۰٫۱۳۲
۱۱ همراه اول Telecommunications ۱۵٬۴۱۸٫۱۴۸ ۲۶٬۰۰۲٫۱۵۵
۱۲ بانک سپه* خدمات بانکی و مالی ۱۵٬۹۹۰٫۹۴ ۲۳٬۸۳۱٫۹۱۳
۱۳ بانک تجارت خدمات بانکی و مالی ۱۵٬۵۹۷٫۳ ۲۲٬۷۱۷٫۵۱۴
۱۴ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران انرژی و پتروشیمی ۱۵٬۹۰۶٫۶ ۲۲٬۴۹۲٫۷۱۲
۱۵ فهرست بانک‌های ایران بانکداری در ایران ۱۷٬۲۴۹٫۴۰۵ ۱۹٬۷۷۹٫۰۶۸
۱۶ شرکت ملی صنایع مس ایران) Mining ۱۶٬۹۲۱٫۷ ۱۹٬۴۰۳٫۱۲۱
۱۷ بانک مسکن* خدمات بانکی و مالی ۱۲٬۵۲۴٫۹۰۵ ۱۷٬۸۸۸٫۱۹۸
۱۸ شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان معادن ایران ۱۲٬۰۷۷٫۳ ۱۷٬۸۱۵٫۸۵
۱۹ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران.* Transportation ۱۰٬۳۶۵٫۵۲۸ ۱۷٬۱۹۷٫۶۹۷
۲۰ بانک کشاورزی* خدمات بانکی و مالی ۱۲٬۵۲۵٫۲۶ ۱۶٬۷۰۶٫۷۳۸
۲۱ شرکت سازه گستر* Automakers and parts ۱۴٬۸۹۶٫۰۲۳ ۱۶٬۴۵۴٫۳۷۹
۲۲ مپنا* انرژی در ایران ۱۳٬۵۶۲٫۵ ۱۴٬۱۶۱٫۹۲۴
۲۳ صنایع پترو شیمی بو علی سینا* انرژی و پتروشیمی ۹٬۴۵۹٫۱۶۱ ۱۱٬۶۴۱٫۱۵۱
۲۴ شرکت فولاد خورستان* معادن ایران ۹٬۱۰۱٫۶ ۱۱٬۴۳۹٫۰۱۴
۲۵ شرکت ابر موتور* Automakers and parts ۱۰٬۷۰۰٫۴۱ ۱۱٬۲۱۳٫۱۸
۲۶ شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی* خدمات بانکی و مالی ۹٬۲۹۲٫۴۵۵ ۱۰٬۶۷۳٫۵۸۷
۲۷ ایران خودرو دیزل* Automakers and parts ۱۱٬۵۷۷ ۱۰٬۲۸۶٫۹۴۵
۲۸ شرکت توسعه صنعتی بوشهر. * خدمات بانکی و مالی ۶٬۹۷۴ ۹٬۷۸۸٫۹۲۴
۲۹ MAPNA International FZE انرژی در ایران ۹٬۶۱۲٫۲۳۹۸ ۹٬۷۲۹٫۷۰۶۴
۳۰ بانک اقتصاد نوین* خدمات بانکی و مالی ۴٬۴۹۱٫۸۳۷ ۹٬۶۳۳٫۰۵۳
۳۱ ایران خودرو خراسان Automakers and parts ۴٬۰۷۰٫۲ ۹٬۴۳۴٫۸۴۹
۳۲ Pars Aryan Investing Co* خدمات بانکی و مالی ۲٬۱۰۰٫۱۱۸ ۹٬۳۰۴٫۰۹۵
۳۳ Borzouyeh Petrochemical Co. انرژی و پتروشیمی ۰ ۸٬۵۹۶٫۰۵۱
۳۴ Civil Pension Fund Investment Co. * خدمات بانکی و مالی ۶٬۳۱۲٫۹۹۱ ۸٬۱۰۵٫۱۰۷
۳۵ شرکت زامیاد* Automakers and parts ۵٬۱۳۴٫۳ ۷٬۴۲۹٫۸۶۸
۳۶ شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)* کشاورزی در ایران ۴٬۵۳۰٫۱ ۷٬۰۷۴٫۷۹۳
۳۷ ایران خودرو Automakers and parts ۶٬۲۰۲٫۵ ۶٬۹۵۸٫۵۸۱
۳۸ بانک پاسارگاد خدمات بانکی و مالی ۲٬۱۴۰٫۰۴ ۶٬۷۴۶٫۶۸
۳۹ Ahwaz Pipe Mills (APM) Construction and building materials ۴٬۳۹۸٫۶ ۶٬۵۲۸٫۸۲۱
۴۰ Mine and Industry Bank* خدمات بانکی و مالی ۵٬۱۵۵٫۱۸۴ ۶٬۴۶۹٫۷۷
۴۱ Asia Insurance Co. بانکداری در ایران ۵٬۶۱۴٫۲۹۷ ۶٬۳۸۳٫۶۲
۴۲ Behpakhsh Co. Retail ۴٬۵۲۲٫۴ ۶٬۳۵۲٫۵۸۹
۴۳ Marun petrochemical complex انرژی و پتروشیمی ۱٬۱۹۶٫۹ ۶٬۳۴۰٫۳۹۷
۴۴ Melli Iran Exchange Co. خدمات بانکی و مالی ۳٬۰۶۷٫۵ ۶٬۲۴۰٫۷۴۲
۴۵ AmirKabir Petrochemical Co. انرژی و پتروشیمی ۴٬۴۵۱٫۵ ۶٬۰۶۴٫۲۱۱
۴۶ پارس خودرو* Automakers and parts ۴٬۸۸۶ ۵٬۹۹۹٫۴۹۶
۴۷ Omid Foreign Exchange Company Itd. خدمات بانکی و مالی ۴٬۱۸۳٫۵۸۲ ۵٬۹۸۷٫۵۱۹
۴۸ گروه بهمن* Automakers and parts ۲٬۵۴۴٫۸ ۵٬۷۵۲٫۱۰۱
۴۹ Arak Petrochemical Co. انرژی و پتروشیمی ۶٬۲۱۰٫۵ ۵٬۵۱۹٫۰۷۷
۵۰ سرمایه‌گذاری غدیر* خدمات بانکی و مالی ۳٬۳۶۵٫۶۴۶ ۵٬۳۹۰٫۵۰۷
۵۱ Fars and Khuzestan Cement Co. * Construction and building materials ۱٬۹۲۲٫۱ ۵٬۰۵۸٫۲
۵۲ ایمیدرو (aka National Iranian Steel Company) معادن ایران ۴٬۱۱۶٫۶ ۴٬۹۹۳٫۳۸۶
۵۳ Shahid Tondgooyan Petrochemical Co. انرژی و پتروشیمی ۴٬۱۸۹٫۳۵۸ ۴٬۷۲۸٫۸۰۲
۵۴ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (PCCI) انرژی و پتروشیمی ۴۱۳۴٫۸۰۹۶ ۴٬۶۹۸٫۴۱۳۹
۵۵ شرکت کارخانجات داروپخش* بهداشت و سلامت در ایران ۳٬۹۸۱ ۴٬۶۸۳٫۲۴۴
۵۶ Iran Electronics Industries (SAIRAN)* رایانه و الکترونیک ۳٬۲۶۰٫۵۳۶ ۴٬۶۰۴٫۵۴۶
۵۷ Sadid Industrial Group* Industrial equipment and machinery ۳٬۱۴۹٫۱ ۴٬۵۸۵٫۴۱۳
۵۸ Zagros Petrochemical Co. انرژی و پتروشیمی ۰ ۴٬۵۶۱٫۱۸۸
۵۹ Khark Petrochemical Co. انرژی و پتروشیمی ۴٬۰۱۷٫۹ ۴٬۴۸۷٫۷۲۵
۶۰ Alborz Investment Co. * Retail ۳٬۷۲۵٫۶ ۴٬۴۸۷٫۵۴۶
۶۱ Behshahr Industrial Co. * کشاورزی در ایران ۲٬۸۳۱٫۶ ۴٬۴۶۸٫۲۵۷
۶۲ Mines and Metals Development Investment Co.(P.J.S)* Mining ۳٬۷۷۲٫۷۸۴ ۴٬۴۵۳٫۵۲۸
۶۳ Pars Petrochemical Co. انرژی و پتروشیمی ۱٬۴۴۵٫۰۳۴ ۴٬۱۰۷٫۴۶۷
۶۴ Darupakhsh Distribution Co. بهداشت و سلامت در ایران ۳٬۵۰۳٫۲ ۴٬۰۰۰٫۲۳۷
۶۵ Khorasan Steel Complex معادن ایران ۳٬۰۷۰٫۳ ۳٬۹۴۸٫۸۶
۶۶ Pars Darou Co. * بهداشت و سلامت در ایران ۲٬۸۵۴٫۹ ۳٬۸۴۷٫۱۱۳
۶۷ Tooga-Mapna Turbine Engineering and Production انرژی در ایران ۲٬۵۱۳٫۴ ۳٬۸۲۸٫۵۳۳
۶۸ Pakhshe Razi Co. بهداشت و سلامت در ایران ۳٬۰۱۱٫۷ ۳٬۶۹۰٫۴۰۶
۶۹ Iran Auto Parts Mfg. and Distribution Co. (ISACO)* Automakers and parts ۳٬۰۴۸٫۷۸۴ ۳٬۶۶۸٫۹۷۳
۷۰ Iran Transfo Co. * انرژی در ایران ۲٬۳۰۹٫۱ ۳٬۵۶۵٫۲۸۶
۷۱ بانک سینا خدمات بانکی و مالی ۲٬۸۵۸٫۶۰۹ ۳٬۴۸۴٫۱۹۴
۷۲ Iran Tractor Mfg. Co.* Automakers and parts ۳٬۱۸۶٫۹ ۳٬۴۳۴٫۷۸۶
۷۳ سایپا دیزل* Automakers and parts ۶٬۳۸۳٫۳ ۳٬۳۶۹٫۱۸
۷۴ Dana Insurance بانکداری در ایران ۲٬۶۶۴٫۸ ۳٬۳۳۲٫۰۹۳
۷۵ بانک کارآفرین خدمات بانکی و مالی ۲٬۲۴۹٫۳۹۳ ۳٬۳۲۱٫۴۵۵
۷۶ Pakhshe Hejrat Co. بهداشت و سلامت در ایران ۲٬۶۵۹٫۲ ۳٬۲۹۶٫۸۱۳
۷۷ Petrochemical Industries Investment Company* انرژی و پتروشیمی ۲٬۹۱۱٫۰۱۱ ۳٬۲۸۹٫۴۹۹
۷۸ Gole-e-Gohar Iron Ore Co. Mining ۲٬۰۲۰٫۸ ۳٬۲۵۴٫۸۰۹
۷۹ Iran Aluminium Co. (IRALCO) معادن ایران ۲٬۸۳۰٫۷ ۳٬۱۸۸٫۹۰۱
۸۰ Pasargad Oil Co. انرژی و پتروشیمی ۲٬۶۶۰٫۹ ۳٬۱۰۸٫۶۲۳
۸۱ Parsian Insurance Co. بانکداری در ایران ۲٬۴۶۹٫۰۳۲ ۳٬۰۹۳٫۹۳۳
۸۲ Tabriz Petrochemical Co. انرژی و پتروشیمی ۳٬۰۱۲٫۷ ۳٬۰۲۰٫۲۹۲
۸۳ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو Mining ۲٬۰۷۳٫۵ ۲٬۹۳۹٫۰۳۴
۸۴ Behran Oil Co.* انرژی و پتروشیمی ۲٬۳۲۸ ۲٬۸۹۸٫۱۲۴
۸۵ Alborz Insurance Co. بانکداری در ایران ۲٬۳۵۷٫۲۸۱ ۲٬۸۷۹٫۷۸۷
۸۶ شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران* انرژی و پتروشیمی ۲٬۷۴۵٫۳ ۲٬۸۵۴٫۳۰۱
۸۷ Azerbaijan Steel Complex معادن ایران ۲۴٬۰۸٫۷ ۲٬۸۴۹٫۳۵۴
۸۸ هپکو* Industrial equipment and machinery ۲٬۰۸۲٫۲ ۲٬۷۹۲٫۰۴۴
۸۹ Tidewater Co. Middle East Marin Services Plc* انرژی و پتروشیمی ۱٬۶۳۹٫۸۵۹ ۲٬۷۳۴٫۱۰۵
۹۰ Fanavaran Petrochemical Industries انرژی و پتروشیمی ۱٬۶۵۰٫۱ ۲٬۵۴۹٫۰۸۲
۹۱ Shahid Bahonar Copper Industries Co. Mining ۱٬۹۷۵٫۹ ۲٬۴۵۰٫۷۵۲
۹۲ Mehr Finance and Credit Institution خدمات بانکی و مالی ۱٬۱۴۵٫۷۹۱ ۲٬۴۳۳٫۰۰۱
۹۳ Mahshahr Pipe Mill Construction and building materials ۱٬۲۳۵٫۵ ۲٬۴۲۹٫۷۹۵
۹۴ Tuka Foolad Investment* معادن ایران ۲٬۲۳۲٫۵۵۱ ۲٬۴۲۷٫۴۹۸
۹۵ The International Construction Development Co. * Construction and building materials ۶۷۸٫۹ ۲٬۳۵۱٫۷۳۴
۹۶ Supplying Tractor Part Co. Automakers and parts ۶۸۴٫۲ ۲٬۳۴۸٫۶۵۱
۹۷ Iran Zinc Mines Development Co. * Mining ۲٬۹۵۶٫۴ ۲٬۳۱۷٫۳۹۳
۹۸ Industrial Precision Automobile Company (IPACO)* Automakers and parts ۲٬۱۵۰٫۳۱۱ ۲٬۳۱۱٫۲۱۲
۹۹ Mehrcam Pars Co. Automakers and parts ۲٬۲۴۶٫۳۶۲ ۲٬۲۶۸٫۳۸۷
۱۰۰ Almahdi Aluminium Co. معادن ایران ۲٬۳۸۴٫۵ ۲٬۲۳۸٫۴۵
۱۰۲ نرمینه گستر نطنز personal care
ن/م اتکا Retail -/-/۴٬۰۰۷
ن/م Jahad Tosse Co. * Construction and building materials -/-/۲٬۶۴۲
ن/م Ehya Sepahan Mining and Industries Complex Co* Mining -/-/۲٬۴۷۴
ن/م Calcimin (Public Co.)* معادن ایران -/-/۱٬۸۴۹
ن/م Iran Minerals Production And Supply Co. Mining -/-/۱٬۸۱۸
ن/م Tehran Cement Co. * Construction and building materials -/-/۱٬۷۹۲
ن/م Zamzam Soft Drink Mfg. Co. & Affiliated Firms کشاورزی در ایران -/-/۱٬۷۱۱
ن/م Taam Iran Khodro Co. * Industrial equipment and machinery -/-/۱٬۶۷۷
ن/م Takado Co. * معادن ایران -/-/۱٬۶۶۱
ن/م Nirou Mohareke Co. (Iran Power train Company)* Automakers and parts -/-/۱٬۶۴۷
ن/م Bonyad Finance & Credit Association خدمات بانکی و مالی -/۱٬۲۳۶٫۸/-
ن/م IAP & Affiliated Firms Automakers and parts -/۱٬۱۲۳٫۷/-
ن/م Shomal Agricultural & Industrial Co. کشاورزی در ایران -/۱۱۰۸٫۲/-
ن/م Behpak Industrial Co. کشاورزی در ایران -/۱٬۰۴۹٫۵/-
ن/م Pars Vegetable Oil Co. کشاورزی در ایران -/۱٬۰۰۵٫۸/-
ن/م Polyacryl Iran Corporation انرژی و پتروشیمی -/۱٬۰۰۴٫۸/-
ن/م Razi Petrochemical Co. انرژی و پتروشیمی -/۹۹۷٫۳/-
ن/م Margarine Co. کشاورزی در ایران -/۹۹۲٫۴/-
ن/م Shahid Ghandi Cable Co. انرژی در ایران -/۹۷۵٫۶/-
ن/م Pak Dairy Products Co. & Affiliated Firms کشاورزی در ایران -/۹۴۳٫۶/-
ن/م Mehvar Sazan Iran Khodro Co. Automakers and parts -/۹۳۸٫۵/-
ن/م سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خدمات بانکی و مالی -/۹۰۳٫۵/-
ن/م Paxan Corporation & Affiliated Firms انرژی و پتروشیمی -/۸۵۰٫۸/-
ن/م Arak Machine-building Co. Industrial equipment and machinery -/۸۴۵٫۸/-
ن/م شهاب رایانه و الکترونیک -/۸۱۹٫۰/-
ن/م Iran International Engineering Co. (IRITEC) Industrial equipment and machinery -/۷۷۳٫۵/-
ن/م Kerman Tire and Rubber Co. Automakers and parts -/۷۴۵٫۷/-
ن/م Pars Electric Mfg. Co & Affiliated Firms رایانه و الکترونیک -/۷۴۴٫۱/-
ن/م Abadan Transportation & Marine Co. Transportation -/۷۲۶٫۹/-
ن/م Shiraz Petrochemical Co. انرژی و پتروشیمی -/۷۰۰٫۷/-
ن/م Pars Oil Co. انرژی و پتروشیمی -/۶۶۱٫۷/-
ن/م Azmayesh Co. Industrial equipment and machinery -/۶۳۵٫۹/-
ن/م Niroo Battery Mfg. Co. & Affiliated Firms Automakers and parts -/۶۱۸٫۵/-
ن/م Isfahan Petrochemical Co. انرژی و پتروشیمی -/۶۱۷٫۹/-
ن/م شرکت صنایع آذرآب & Affiliated Firms Industrial equipment and machinery -/۵۹۱٫۵/-
ن/م Sepahan Cement Co. Construction and building materials -/۵۸۱٫۱/-
ن/م Sugar and Byproducts Development Co. کشاورزی در ایران -/۵۶۶٫۲/-
ن/م Export Development Bank of Iran خدمات بانکی و مالی -/۵۵۷٫۸/-
ن/م Sepanta Co. Construction and building materials -/۵۴۴٫۹/-
ن/م سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران* Industrial equipment and machinery ۱۹٬۶۹۹٫۷/-/-
ن/م Airlines of the Islamic Republic of Iran (Homa) Airlines ۳٬۳۱۷٫۸/-/-
ن/م وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح Aerospace and defense ۲٬۱۵۸٫۶/-/-
ن/م Iran Marine Industrial Co. (SADRA) Industrial equipment and machinery ۶۶۱٫۳/-/-
ن/م Dena Rubber and Tire Mfg. Co. Automakers and parts ۶۳۸٫۷/-/-
ن/م Pars Tire Co. Automakers and parts ۵۴۹٫۸/-/-
ن/م Pars Appliance Manufacturing Co. Industrial equipment and machinery ۵۰۶٫۱/-/-
ن/م IsIran Co. رایانه و الکترونیک ۴۸۷٫۸/-/-
ن/م Iran Air Tour Co. Airlines ۴۴۷٫۲/-/-
ن/م Mazandaran Wood & Paper Industries Paper and wood ۴۳۵٫۶/-/-
ن/م Alomtac Industrial Co. ۳۸۷٫۰/-/-
ن/م Arj Co. Industrial equipment and machinery ۳۷۳٫۸/-/-
ن/م Iran Chemical Industries Investment Co. انرژی و پتروشیمی ۳۵۵٫۶/-/-
ن/م Shilat Co. کشاورزی در ایران ۳۵۰٫۷/-/-
ن/م Iran Tire Mfg. Co. Automakers and parts ۳۴۰٫۴/-/-
ن/م Khorasan Petrochemical Co. انرژی و پتروشیمی ۳۳۹٫۳/-/-
ن/م Kaf Co. (Darougar) انرژی و پتروشیمی ۳۳۴٫۲/-/-
ن/م تولی‌پرس انرژی و پتروشیمی ۳۳۲٫۷/-/-
ن/م Pars Khazar Co. Industrial equipment and machinery ۳۳۲٫۰/-/-
ن/م Saipa Yadak Trading Co. Automakers and parts ۳۲۴٫۷/-/-
ن/م Sasan Co. کشاورزی در ایران ۳۲۳٫۴/-/-
ن/م هواپیمایی آسمان Airlines
ن/م سازمان صنایع هوایی ایران* Aerospace and defense
ن/م Iran Shipbuilding & Offshore Industries Complex Industrial equipment and machinery
ن/م سازمان فضایی ایران Aerospace and defense
ن/م مادیران رایانه و الکترونیک
ن/م Sena Soft رایانه و الکترونیک
ن/م Dadeh-Pardazi رایانه و الکترونیک
ن/م ایران ارقام رایانه و الکترونیک
ن/م Kafa System Information Network رایانه و الکترونیک
ن/م Iran System رایانه و الکترونیک
ن/م Puya رایانه و الکترونیک
ن/م Datak Group of Companies ارتباطات در ایران
ن/م پارس آنلاین ارتباطات در ایران
ن/م Pishgaman Group ارتباطات در ایران
ن/م شاتل (شرکت) ارتباطات در ایران
ن/م Neda Rayaneh Institute ارتباطات در ایران
ن/م شرکت مخابرات ایران Telecommunications
ن/م ایرانسل Telecommunications
ن/م قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا* Construction and building materials
ن/م راه‌آهن ایران Transportation
ن/م هواپیمایی پیام Transportation
ن/م متروی تهران Transportation
ن/م شرکت ملی نفت‌کش ایران Transportation
ن/م Aryasasol انرژی و پتروشیمی
ن/م شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران انرژی و پتروشیمی
ن/م Petropars انرژی و پتروشیمی
ن/م PetroIran انرژی و پتروشیمی
ن/م Naftiran Intertrade Company انرژی و پتروشیمی
ن/م Farabi Pharmaceutical Co. بهداشت و سلامت در ایران
ن/م سازمان انرژی اتمی ایران انرژی و پتروشیمی
ن/م آبسال Industrial equipment and machinery
ن/م حفاری شمال انرژی و پتروشیمی
ن/م Tehran Patou Apparel, footwear and textiles
ن/م Iran Termeh Apparel, footwear and textiles
ن/م Melli Shoe Apparel, footwear and textiles
ن/م Shahrvand Retail
ن/م فروشگاه رفاه Retail
ن/م Hormozal معادن ایران
ن/م Dasht Morghab Group (Yek-o-Yek) کشاورزی در ایران
ن/م صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران Media and entertainment
ن/م Tehran Stock Exchange Services Company (TSESC) خدمات بانکی و مالی
ن/م رجحان رایانه و الکترونیک
ن/م نوسا رایانه و الکترونیک
ن/م شرکت داده‌پردازی ایران رایانه و الکترونیک
ن/م Telecommunication & Computer Industries Consortium رایانه و الکترونیک
ن/م Parsé Semiconductor Co. رایانه و الکترونیک
ن/م Hamkaran Systems رایانه و الکترونیک
ن/م Boof chain restaurants Retail
ن/م Atieh Group Professional services
ن/م Institute for Productivity & Human Resource Development (IPHRD) Professional services
ن/م Iran Water and Power Resources Development Company انرژی در ایران
ن/م گروه هتل‌های هما Hospitality
ن/م Hamrah Gooya Arvand Communication Company رایانه و الکترونیک
ن/م Desa diesel انرژی و پتروشیمی
ن/م Petrochemical Industries Design and Engineering Company (PIDEC) انرژی و پتروشیمی
ن/م شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران انرژی و پتروشیمی
ن/م شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران انرژی و پتروشیمی
ن/م انرژی و پتروشیمی
ن/م انرژی و پتروشیمی
ن/م انرژی و پتروشیمی
ن/م انرژی و پتروشیمی
ن/م Kalayeh Naft Company انرژی و پتروشیمی
ن/م Shaid Shah Abadani Industries Company (SANAM) انرژی و پتروشیمی
ن/م Nargan Consulting Engineers انرژی و پتروشیمی
ن/م Afaq Ghadeer Engineering Company انرژی و پتروشیمی
ن/م Oil Industries Engineering & Construction (OIEC) انرژی و پتروشیمی
ن/م Oil Industries Development (a subsidiary of OIEC) انرژی و پتروشیمی
ن/م کیش اورینتال انرژی و پتروشیمی
ن/م Radira Engineering & Construction Co. انرژی و پتروشیمی
ن/م Chegalesh Consulting Engineers Co. انرژی و پتروشیمی
ن/م Namavaran co. انرژی و پتروشیمی
ن/م Sazeh Consultants انرژی و پتروشیمی
ن/م Payandan انرژی و پتروشیمی
ن/م Qeshm Energy انرژی و پتروشیمی
ن/م Global Petro Tech Kish انرژی و پتروشیمی
ن/م GPTKish انرژی و پتروشیمی
ن/م Stratus International Contracting Company انرژی و پتروشیمی
ن/م Energy Industries Engineering and Design Co.(EIDE) انرژی و پتروشیمی
ن/م Mehvar Sazan Co. انرژی و پتروشیمی
ن/م انرژی و پتروشیمی
ن/م انرژی و پتروشیمی
ن/م Petro Pidar انرژی و پتروشیمی
ن/م Petro Sina Arian انرژی و پتروشیمی
ن/م Sepehr Energy Corporation انرژی و پتروشیمی
ن/م الک تیک electronic and robotic
ن/م Payesh Rasis Energy Optimization
ن/م SARV انرژی و پتروشیمی

* HOLDING COMPANY

جستارهای وابسته

نشان درگاه درگاه ایران
نشان درگاه درگاه اقتصاد